ВХОД

Инструменти на Direct Advertising

  Отчетност /Статистика:

за всяка от зададените ключови думи

подробна - за всеки от сайтовете, в които се излъчва рекламата

обща статистика – позволява бърз мониторинг на резултата

отчитат се брой показвания и кликове – зачетени и незачетени

възможност за обединяване на статистика на две и повече кампании

отчитане на CTR – процентно съотношение на показвания и кликове. Статистически измерител за ефективност на рекламната кампания.  Заплащане и фактуриране:

с банков превод

  Формат:

Илюстрация - собствена или избор от галерия:

» размер: 55х55 рх

» формат: .jpg, .png, и gif

Описание:

» първи ред 20 символа

» втори ред 50 символа

Без ограничение на брой ключови думи.

URL адрес – страницата, на която ще отвежда рекламата.  Настройки:

Управление на календар на излъчване:

» по дни

» по часове

Начин на излъчване:

» само контекстуално: излъчване по съвпадение на зададена ключова дума с търсена дума в търсачка или характерна дума на страница;

» тематично и контекстуално: излъчва се освен контекстуално и в сайтовете, който рекламодателят прецени, че аудиторията им е подходяща.

Регионализация: настройки за излъчване на рекламата по:

» един или по няколко региони;

» в цялата страна и чужбина, само в България или само в чужбина.

Публикувай