ВХОД

Аудитория на Direct Advertising

Принципи на изграждане на партньорската мрежа на Direct Advertising

Утвърденост. В мрежата влизат сайтове, които са утвърдени интернет издания сред българските потребители и рекламодатели и са включени в системи за външен одит на трафика. Наш принцип е в мрежата да нямат място аматьорски и случайни сайтове, без бизнес контрол, които са рискови както в злоупотреба с рекламата, така и с възможността ваша реклама да се появи редом до незаконно или непристойно съдържание.

Разноoбразие. Стремежът ни е мрежата да е съставена от разнообразно по тематика съдържание, от всички области на интернет потреблението: новини, комуникационни средства, развлечения, търсене, общуване.

Откритост. Ние не крием нашите партньори и страниците, на които се публикува вашата реклама. Пълният списък на сайтовете ви представяме на тази страница, а с инструментите за управление на рекламата можете да настройвате и следите нейното поведение по зададените от вас сайтове, време и региони.

Публикувай